Visveiling

Op de visveiling wordt vis verhandeld. Vissers bieden hier hun vis te koop aan. Vishandelaar kopen hier hun vis. Als een schip in de haven komt, wordt de vis naar de vismijn gebracht. Dit is een gebouw bij de haven. Hier wordt de vis gesorteerd, gewogen en klaargemaakt voor de verkoop. Van elk schip ligt de vis soort bij soort in de vismijn. Meestal belt de schipper vooraf naar de vismijn om te vertellen hoeveel vis er is gevangen.

In Vlissingen en Breskens is zo'n Visafslag. In Breskens is er elke dag een veiling. In Vlissingen alleen op vrijdag. Op de website van de Zeeuwse Visveiling kun je meer leren over hoe zo'n veiling werkt, welke soorten vis verkocht worden en de geschiedenis van de visserij.

In Vlaanderen is er geen visveiling aan de Schelde. Wel is er een in  Oostende.



Hier zie je hoe de vis gelost wordt op e visafslag in den Helder.