Scheldevaart

Vroeger was er nog veel visserij op de Schelde en haar zijrivieren en -kreken. Oude visserschepen varen nu soms nog als plezierboten. Hoogaarzen en Hengsten waren schepen met een platte bodem (ze worden ook wel platbodems genoemd) en konden zo ook in de ondiepe geulen varen.

Hoogaarzen en hengsten

 In dit filmpje zie je een aantal oude zeilschepen, waaronder hoogaarzen: