Plaats maken

Soms moeten mensen en dorpen plaats maken voor de industrie. Doel bijvoorbeeld wordt al sinds 1968 bedreigd door de uitbreiding van de Antwerpse haven. Eerst was er het plan om het Baalhoekkanaal te graven. Een kanaal achterom Doel en onderlangs het Land van Saeftinghe, door Zeeuws-Vlaanderen. Op die manier zou de gevaarlijke bocht bij Bath en de smalle doorgang bij Walsoorden omzeild kunnen worden. Ook zou de weg Noordzee-Antwerpen zo een stuk korter worden.

Dit kanaal is er uiteindelijk niet gekomen. Maar na deze plannen is Doel niet meer uit de gevarenzone geweest.  Plannen om de haven van Antwerpen aan de Linkeroever uit te breiden, maken dat Doel zal moeten verdwijnen. Veel bewoners zijn verhuisd. De lege huizen mogen niet opnieuw bewoond of verhuurd worden. Vandaar dat er veel huizen nu dichtgetimmerd zijn. Omdat dit proces al jaren aan de gang is, kun je je voorstellen dat het dorp steeds verder achteruit gaat. Als je de mogelijkheid hebt, moet je er eigenlijk eens gaan kijken, het lijkt net een spookdorp. Er is nog wel een kleine groep bewoners die nog steeds actievoeren om het dorp te behouden. Zij hebben een protestsite gemaakt.

Hieronder een film over Doel.

 

 

 

Lillo

Hieronder  een opname over het dorp Lillo uit  1962 en 1964 over het verdwijnen van Lillo in de Antwerpse polder in de jaren '60, ook vanwege uitbreiding van de Antwerpse haven.

Slechts het fort, de huizen binnen de wallen en het getijdenhaventje bleven bestaan. Het vestingstadje, vooral in het weekend zeer populair bij dagjesmensen, staat voor een volgende grote verandering. Voor het Sigmaplan worden de dijken versterkt en verdwijnt het getijdenhaventje.