Vlissingen

Vlissingen was al heel vroeg door zijn gunstige ligging een belangrijke havenstad. Al in de 13e eeuw werd er in de haven van Vlissingen gehandeld in huiden, zout, haring, teer en wol. In die zelfde tijd was Vlissingen bekend vanwege zijn kaapvaart en zeeroof.

De scheepswerf De Schelde is heel belangrijk geweest voor de stad. Ook nu worden er nog marineschepen en jachten gebouwd.

Nu is de haven belangrijk als overlaghaven van bv. fruit en auto's. Ook de hoogwaardige industrie met bedrijven als Hoechst, Chemgas, Pechiney en Total neemt een belangrijke plaats in

 

tn_zld_556