Werk in de havens

tn_containerhavenae.JPG 

Er is veel werk te doen in en om de havens. Zo zijn er allerlei bedrijven betrokken bij de haven.

  • Transportbedrijven om producten verder het land in te vervoeren.
  • Opslagbedrijven waar de producten opgeslagen kunnen worden.
  • Koelbedrijven waar producten bewaard kunnen worden die koel gehouden moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan fruit!

Ook chemische industrie en energiebedrijven (o.a. kerncentrale) zitten in de buurt van de havens. En in al deze bedrijven werken natuurljik ook mensen. Zo kun je je wel voorstellen dat heel veel mensen werk doen dat met de havens te maken heeft: