Vlaamse havens

tn_tor_magnolia__haven_gent__21_juni_08 In Vlaanderen zijn vier zeehavens:
  • Oostende 
  • Zeebrugge
  • Gent 
  • Antwerpen 

Twee van deze havens liggen bij de Schelde: de haven van Antwerpen en die van Gent.

Voor Vlaanderen zijn deze twee Scheldehavens heel erg belangrijk. In de havens werken tienduizenden mensen. En via de haven wordt veel geld verdiend voor Vlaanderen.

De Haven van Antwerpen zou je de economische motor van Vlaanderen kunnen noemen. De haven zorgt dat er werk is en geld verdient wordt. Deze economische betekenis van alle vier Vlaamse havens is in de afgelopen jaren gegroeid.

In totaal verdienden in 2011 ruim 155.000 mensen hun boterham in en rond de haven van Antwerpen; De Gentse haven verschafte werk aan 70.000 mensen. De vier Vlaamse zeehavens gezamenlijk boden in dat jaar aan meer dan 100.000 mensen werk.