Watersnoodramp 1976

Op zaterdag 3 januari 1976 raast een Noordwesterstorm over België. Het is springtij. Een noordwesterstorm stuwde toen zoveel Noordzeewater de Schelde binnen, dat grote delen in Vlaanderen overstroomden. In Ruisbroek aan de Rupel breekt de dijk van de Vliet, een getijdenzijriviertje van de Rupel. Bijna heel het dorp liep toen onder. Vele inwoners werden verrast en verloren nagenoeg al hun bezittingen. Ruim 2000 mensen werden geëvacueerd. Als gevolg van de overstroming in Ruisbroek ontwikkelde de Vlaamse overheid het Sigma-plan ter verdediging van de Vlaamse rivieroevers.

tn_ruisbroek

Sigmaplan

Vlaanderen heeft voor het stroomgebied van de Schelde ook een plan opgezet: het Sigmaplan. Dit is opgesteld naar aanleiding van de watersnood in 1976. Net als in Nederland na de ramp van 1953 was men het er over eens: dit mocht in de toekomst niet meer gebeuren. Langs de Schelde en haar zijrivieren worden de dijken daarom nog steviger en hoger gemaakt. Een ketting van nieuwe overstromingsgebieden zal de rivier nog meer ruimte geven. Ook wordt de natuurlijkheid van de rivier herstelld.