Overstromingen

hoedekenskerkedijkwerkenanita

Dijken beschermen het land dat aan de Schelde ligt tegen overstromingen. Toch kun je wel wat vragen bedenken over deze bescherming:

  • zijn ze sterk genoeg?
  • Zijn ze hoog genoeg nu de zeespiegel stijgt?
  • Zijn dijken wel de goede oplossing om een rivier in het gareel te houden?

Stormvloeden

In het Scheldebekken zijn overstromingen niet nieuw. In de Middeleeuwen zijn vele grote stormvloeden geweest die land en dorpen voorgoed in het water lieten verdwijnen. Bij zo'n stormvloed wordt het water opgestuwd door de harde wind. Hierdoor komt het water hoger dan normaal te staan. 

Dijken

Al eeuwen lang bouwen we dijken om ons te beschermen tegen het water. Langs de kust beschermen de duinen ons tegen de zee. Maar soms zijn de duinen te smal of te zwak en moeten ze versterkt worden. In Nederland is dat de taak van de waterschappen. In onderstaand filmpje zie je hoe de dijken versterkt worden:

Dijkversterking Nolle Westduin

Waterschap Scheldestromen

In onderstaand filmpje van het Waterschap Scheldestromen zie je wat er gedaan wordt om Zeeuws-Vlaanderen veilig te houden.