Veiligheid

De Schelde is een prachtige rivier in een gebied waar veel mensen wonen. De mensen die aan de Schelde wonen zullen niet elke dag nadenken over de risico's die wonen aan een rivier met zich meebrengt. Er zijn wel risico's. Deze  kennen twee ‘bronnen’:

  • de dreiging van overstroming (interne veiligheid)
  • het gevaar dat scheepstransport van gevaarlijke stoffen met zich meebrengt (externe veiligheid).

Zowel België als Nederland probeert de risico’s zo klein mogelijk te houden.

Meer kennis

Ook kreeg men meer kennis over de gevolgen van een ongeluk met ammoniak. Nu deze gevolgen bekend waren, is besloten het transportvan ammoniak over de Schelde te verminderen.

Het gevolg van deze twee acties is dat nu nergens op de kust meer een risico ligt. Het risicogebied is nu alleen nog maar een klein gebiedje in de vaargeul ten oosten van Terneuzen.

Gerelateerde onderwerpen:

Westerschelde

Over de Westerschelde worden veel gevaarlijke stoffen vervoerd
Lees meer

Radarpost Saeftinge

De radarpost van Saeftinge lijkt bij hoog water midden in de Schelde te staan, bij laag water zie je het uitgestrekte Saeftinge
Lees meer

Ruisbroek

Ruisbroek aan de Rupel werd in 1976 het ergst getroffen door de stormvloed
Lees meer

Radarpost Westkapelle

Deze onbemande radar wordt, vanwege zijn vorm, door de Westkappelaars "de Zwamme" genoemd, dialect voor lucifer.
Lees meer

Verkeerscentrale Vlissingen

De radartoren in Vlissingen is 1 van de bemande verkeersposten. Schepen die vanaf de Noordzee de Schelde opvaren moeten zich hier melden.
Lees meer

Vlissingen

De risicocontour liep tot 1994 over Vlissingen.
Lees meer

Terneuzen

De risicocontour liep tot 1994 over de bebouwing van Terneuzen
Lees meer

Verkeerscentrale Zandvliet

De verkeerscentrale Zandvliet verzorgt de coordinatie van de zeevaart op de Schelde en van de grotere binnenvaart (>1150 ton) naar en voorbij Antwerpen. Vanuit Zandvliet coordineert men ook de rampenbestrijding op de Westerschelde en haar oevers.
Lees meer

Hansweert

Tot 1994 liep de risicocontour over Hansweert.
Lees meer