Vijanden

De zeehond kan zich aan land niet goed verplaatsen. Hierdoor is hij een gemakkelijke prooi voor vijanden. De natuurlijke vijanden van de zeehond zijn de ijsbeer en orca. Deze komen niet in de buurt van de Schelde voor. Helaas hebben de zeehonden die in de Schelde leven toch een vijand. Weet je wie?

Ja inderdaad... De mens. En niet om 1, maar om wel 2 redenen:

  • Verstoring: De zomer is de belangrijkste tijd voor de zeehonden. Dan zijn er ook de meeste mensen op de stranden en op zee. Deze mensen verstoren de rust van zeehonden. Hierdoor kunnen jongen hun moeder kwijt raken of niet genoeg gevoed worden. Nu zijn er sinds een aantal jaren wel een aantal rustgebieden waar mensen niet mogen komen TT(is dit in de Schelde ook zo? Zo ja, waar? noemen en op kaart plaatsen).
  • Vervuiling: Allerlei giftige stoffen komen met het rivierwater en het grondwater in de Schelde terecht. Hierdoor worden zeehonden ziek en worden er minder zeehonden worden geboren. TT Is dat in de Schelde ook van toepassing?

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

In deze aflevering van Het Klokhuis ontdek je dat de zeehond het grootste roofdier is van ons land. Ook leer je meer over de zeehondenstand.