Vijanden

De vijand van de bruinvis is vooral de mens. Het grootste risico is dat ze vast komen te zitten in de netten van vissers. In sommige gebieden wordt ook nog steeds actief op ze gejaagd. In Groenland  en in de Zwarte Zee  bijvoorbeeld. Ook in Japan en Canada wordt er soms nog gejaagd op Bruinvissen. Verder worden bruinvissen bedreigd door:

  • vervuiling van het water,
  • lawaai en verstoring door de scheepvaart,
  • overbevissing,
  • het verlies van hun leefomgeving of achteruitgang van die leefomgeving.

Bruinvissen leven niet ver uit de kust. Het komt wel eens voor dat een bruinvis op het strand terecht komt. Daar is altijd een reden voor. Het kan zijn dat een dier gewond, ziek of verzwakt is. Of dat een jong zijn moeder kwijt geraakt is. Vaak spelen meerdere dingen mee. Bijvoorbeeld een harde storm.

In het Dolfinarium is een opvangcentrum voor bruinvissen die ziek zijn. Dit heet het opvangcentrum van SOS Dolfijn. Meer informatie vind je hier.

kaart_bruinvis