Zeezoogdieren

Vroeger

Bruinvissen zijn geen vissen, maar zeezoogdieren. Net als dolfijnen. Rond 1900 leefden er nog ongeveeer duizend zeehonden en honderden bruinvissen in de Westerschelde.

Zeehonden zijn viseters. Voor de vissers waren het dus concurrenten!

Je kunt het je misschien niet voorstellen, maar vroeger mocht je jagen op zeehonden. Hierdoor bleven er steeds minder zeehonden over. In 1961 werd de jacht verboden. In de 20ste eeuw zorgde vervuiling van het water ervoor dat zeehonden niet veel meer voorkwamen in de Westerschelde. Voor bruinvissen was het verdwijnen van de haring uit de Westerschelde een probleem. Hierdoor hadden zij geen eten meer.

Nu

De laatste jaren worden steeds vaker zeehonden en bruinvissen gezien in de Westerschelde. Het lijkt erop dat deze dieren zich hier weer thuis voelen. De zeehonden die in de Westerschelde voorkomen zijn gewone zeehonden. Je kunt hen op alle platen in de Westerschelde aantreffen. Wel hebben ze een duidelijke voorkeur voor plaatsen dicht bij diep water en met een steile kant.  Hierdoor kunnen ze bij gevaar snel in het water verdwijnen.

tn_zeehonden

De Platen van Valkenisse zijn favoriet. Ook op de Hooge Platen en op de Rug van Baarland zijn zeehonden vaak te zien. Op dit moment leven er ongeveer vijftig gewone zeehonden en een aantal bruinvissen in de Westerschelde. Rijkswaterstaat onderzocht wat nodig is om meer bruinvissen in de Westerschelde te laten wonen. Dit kan op twee manieren:

  • door de de kwaliteit van het Scheldewater te verbeteren
  • door speciale plaatsen in te stellen waar de dieren niet gestoord kunnen worden door mensen (beschermingszones)

Als de kwaliteit van het water beter wordt, zullen er ook weer meer vissen komen. Dus voer voor de zeezoogdieren! Grote aantallen zeehonden en bruinvissen krijgen we misschien nooit meer te zien. Wel kunnen we de huidige bewoners van de Westerschelde een beetje helpen!