Soorten

Bij de Belgisch-Nederlandse grens zijn de belangrijkste vissoorten haring, bot, tong, paling, zeebaars, spiering en fint. Er zijn mensen die bijhouden welke vissen er in de Schelde voorkomen. Door dit regelmatig te doen, kunnen ze kijken hoe het met de vissen is. Of er bijvoorbeeld meer of minder vissen in de Schelde voorkomen, of dat er misschien andere soorten vissen in de Schelde bij komen. Met dit bekijken zijn ze begonnen in 1995. Vooral de Spiering en de Fint doen het nu beter dan in 1995. Sindsdien zijn er namelijk meer te vinden in het estuarium.

Meer stroomopwaarts worden de zoetwatersoorten uiteraard belangrijker (bijvoorbeeld snoekbaars, brasem en blankvoorn), terwijl naar de monding Vlissingen toe typische ‘zeevissen’ kunnen worden aangetroffen (bijvoorbeeld wijting, steenbolk, geep).

Watervervuiling heeft er voor gezorgd dat er minder vissen in de Schelde voorkomen. Dit komt ook een beetje doordat er veel gevist is (overbevissing).

De kwaliteit van het water in de Schelde verbetert langzamerhand. Dit komt omdat de laatste jaren steeds meer afvalwater wordt gezuiverd. In Doel b.v. kan men nu weer bijna alle vissoorten vangen die vroeger ook in de Schelde voorkwamen. Het zijn er wel minder dan vroeger, maar ze zijn er in ieder geval weer!

Meer vissen

Klik hier voor meer afbeeldingen van vissen