Vissen

visje

In het Schelde-estuarium komen op dit moment ongeveer 70 vissoorten voor. Een derde hiervan komen ook op veel andere plaatsen voor. Van maar 10 van de 70 vissoorten komen er heel erg veel voor in de Schelde. Van de andere 60 vissoorten zwemmen er dus veel minder in de Schelde.

Hoewel alle 70 vissoorten in de Schelde voorkomen, zal het nog even duren voor de visfauna helemaal hersteld is.