Planten

Zoutwaterschor

tn_lamsooranita

Op een zoutwaterschor groeien weinig verschillende planten. De planten dier er groeien zijn ook allemaal vrij laag. Er komen alleen planten voor die tegen zout kunnen. Dit zijn vooral kruiden en grassen, zoals

  • zeekraal en Engels slijkgras (deze groeien echt op de slikken).
  • zeealsem en gewone zoutmelde (deze groeien op de oever van de wal).
  • lamsoor, zeeaster en schorrezoutgras (deze groeien op komgrond)

Brakwaterschor

Op brakwaterschorren komen dezelfde planten voor als op een zoutwaterschor. Op de komgrond groeit Zeebies en Riet en op de oeverwallen groeien Strandkweek en Spiesbladmelde. De planten op brakwaterschorren kunnen minder tegen zout. Als een schor dichtslibt en er geen dieren op grazen ontstaat er een uitgestrekt rietveld.

Zoetwaterschor

tn_zoetwaterplantae

Op zoetwaterschorren groeien de meest verschillende planten. Naast kruiden en grassen groeien er ook struiken en bomen. De zoetwaterschorren van de Schelde zijn voedselrijk. Er zit veel voedsel ind e grond. Vandaar dat er vooral planten groeien die van veel voedsel houden. Zoals de grote brandnetel en riet. Het zjn allemaal planten die niet van zout houden. Op de slikken zelf groeien wieren en biezen. Op de oeverwallen groeien ruigtekruiden, zoals brandnetel, moerasspirea, koninginnekruid en kattenstaart. Ruigtekruiden blijven meerdere jaren leven en schieten hoog op. Op de komgronden groeit riet en andere stevige moerasplanten.

Als voldoende slib zich opgehoopt heeft (opslibbing) zal uiteindelijk een wilgenbos zich ontwikkelen.