Engels slijkgras

Het Engels slijkgras is een kruising van een Europese slijkgrassoort met een Noord-Amerikaanse indringer. Het gras werd door waterbouwkundigen massaal aangeplant langs de Westerschelde-oevers in de jaren 20-30 van de vorige eeuw om land te winnen. De plant bleek echter zeer snel te groeien en de oorspronkelijke beplanting hoger op het schor te verdringen.

tn_engelsslijkgras