Al liftend de wereld rond

tn_boeglex.JPG

Planten en dieren verhuizen van hun geboorteland om zich in het buitenland te vestigen (emigreren). Dit gebeurt vaak en mét succes. Hierdoor komen er ook in de Schelde planten en dieren voor, die van nature hier niet voorkomen. Ze zijn afkomstig van over de hele wereld.


Als deze vreemde soorten platen en dieren een goed plekje in de Schelde weten te vinden en zich gaan voortplanten, dan is de klok meestal niet terug te draaien. Dan komen ze voortaan ook hier voor.

De meeste vreemde soorten komen hier terecht als verstekeling op scheepsrompen. Ook komen ze meegelift in ballast-watertanks. Deze met water gevulde tanks zorgen ervoor dat lege of gedeeltelijk geladen schepen stabiel (in evenwicht) blijven en beter kunnen sturen. Het water wordt bij vertrek van het schip in deze tanks gepompt vanuit het water waar de boot in drijft. Bijvoorbeeld in China. Hier zitten dus ook allerlei kleine dieren en plantjes in, die in China voorkomen.

Er liften ook planten en dieren mee met het vervoer per schip van schelpdieren of sierplanten en aquariumvissen. De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) schat dat wereldwijd jaarlijks 3-10 miljard ton ballastwater wordt vervoerd. In de haven van bestemming wordt het water geloosd en daarmee worden ook de meegevoerde buitenlandse planten en dieren losgelaten. Zo reizen dagelijks 3000 plant- en diersoorten de wereld rond. Dat er exoten in de Schelde voorkomen is dus niet zo vreemd. Het is immers één van ’s werelds drukst bevaren scheepvaartroutes.

In sommige delen van de Westerschelde bijvoorbeeld bestaat de fauna al voor één derde uit soorten van allochtone origine. Dus planten en dieren die hier oorspronkelijk niet vandaan komen.

Is er een oplossing te bedenken?

De risico’s en de schade voor andere planten en dieren en de economie is groot. Daarom is het beter om te voorkomen dat er planten en dieren verhuizen. Daarom zijn regeringen bezig om afspraken te maken die voorkomen dat er per ongeluk dieren en planten via de schepen meekomen naar De Schelde. Op scheepsrompen kun je een laagje smeren dat voorkomt dat planten en dieren zich aan een schip vast kunnen zetten. Ook onderzoekt men hoe men kan voorkomen dat dieren en planten in ballastwater meereizen. Zo kun je dit ballastwater bijvoorbeeld meerdere keren onderweg vernieuwen. Op deze manier verhuizen planten en dieren steeds maar een klein stukje mee.