Natuur

Het estuarium heeft veel verschillende gebieden: diep, ondiep, zoet, brak, zout, enz. 
Door de wisselende verhouding tussen zout en zoet water, maar ook de verschillen in de waterstand (eb en vloed) en de plaatselijke aanslibbingen (schor, plaat of slik), komen er in het Schelde-estuarium heel veel verschillende planten en dieren voor. 

In het estuarium komt zoet rivierwater samen met zout zeewater. Daardoor komen er dieren voor die je niet zo snel als buren verwacht. Zout en zoet zijn nu éénmaal twee verschillende werelden. Op een traject van zo'n 160 km treffen we in het Schelde-estuarium verschillende groepen dieren en voedselketens aan.

Gerelateerde onderwerpen:

Hamme-Lippenbroek

In dit gebied komt weer ieder getij Scheldewater binnen. Daardoor werd het een prachtig natuurgebied
Lees meer

Brakwaterschor

Lamsoor voelt zich thuis in de brakwaterzone.
Lees meer

Plaat van Baarland

Ook op de Plaat van Baarland zitten regelmatig zeehonden.
Lees meer

Kalkense meersen

800 hectare hooi- en weideland langs een oude Schelde-arm
Lees meer

Brakwaterschor

De brakwaterschorren zijn ook voor vissen erg belangrijk
Lees meer

Kokmeeuw

Kokmeeuwen kan je in de zomer gemakkelijk herkennen aan hun bruine kop. Het winterkleed is volledig wit. Deze meeuwen komen het hele jaar door in grote delen van de lage landen voor, zowel aan de kust als in het binnenland.
Lees meer

Hobokense Polder

De Hobokense Polder is een natuurgebied langs de Schelde in Antwerpen. Als je er een wandeling maakt, heb je kans om de mooie Konik-paarden tegen te komen.
Lees meer

Zoetwaterzone

In de zoetwaterzone zien we kieviten en verschillende eendensoorten
Lees meer

Noordelijk Eiland

Het Noordelijk Eiland heeft een vogelkijkhut, waar je de talloze vogels kunt bespieden. Als je van roofvogels houdt: Slechtvalken halen hier spectaculaire toeren uit.
Lees meer

Kinderkamer

De ondiepe delen langs de platen zijn ideaal voor jonge vissen
Lees meer