Natuur

Het estuarium heeft veel verschillende gebieden: diep, ondiep, zoet, brak, zout, enz. 
Door de wisselende verhouding tussen zout en zoet water, maar ook de verschillen in de waterstand (eb en vloed) en de plaatselijke aanslibbingen (schor, plaat of slik), komen er in het Schelde-estuarium heel veel verschillende planten en dieren voor. 

In het estuarium komt zoet rivierwater samen met zout zeewater. Daardoor komen er dieren voor die je niet zo snel als buren verwacht. Zout en zoet zijn nu éénmaal twee verschillende werelden. Op een traject van zo'n 160 km treffen we in het Schelde-estuarium verschillende groepen dieren en voedselketens aan.

Gerelateerde onderwerpen:

Galgenschoor

In dit schorrengebied langs de Schelde komt zout water uit de zee samen met zoet water uit het binnenland. Deze vermengen zich tot brak water. Er zijn weinig planten die hier kunnen groeien, daarom lijkt het gebied vrij kaal.
Lees meer

Brakwaterschor

De brakwaterschorren zijn ook voor vissen erg belangrijk
Lees meer

Hooge Platen

1800 ha slik- en zandplaten. Met vloed loopt het gebied In de mondingvan de Schelde grotendeels onder. Alleen de Bol in het westelijk deel blijft bij normaal hoogwater boven en is in de zomer broedplaats voor veel vogels.
Lees meer

Zeekraal

Er zijn weinig planten die kunnen overleven op slikken die dagelijks overstromen met zout water. Zeekraal kan dat wel. Het is bovendien een eetbare plant. Gekookt lijkt het op spinazie maar je kunt het ook rauw eten.
Lees meer

Noordzee

In de ondiepe delen van de Noordzee paren verschillende soorten vissen, zoals de tong
Lees meer

Nopjeswier

Dit is een bijzonder soort wier. Nopjeswier vormt dichte matten op licht brakke en zoete slikken. Daar kan deze plant aanspoelend slik en zand vastleggen. Het slik wordt daardoor hoger. Uiteindelijk kan er zo op die plekken een schor ontstaan.
Lees meer

Brakwaterzone

In de Brakwaterzone zijn vooral eenden en ganzen te vinden
Lees meer

Hobokense Polder

De Hobokense Polder is een natuurgebied langs de Schelde in Antwerpen. Als je er een wandeling maakt, heb je kans om de mooie Konik-paarden tegen te komen.
Lees meer

Hooge Plaaten

In het zand zitten duizenden bodemdieren, die de scholekster met zijn langs snavel goed weet te vinden.
Lees meer

Hamme-Lippenbroek

In dit gebied komt weer ieder getij Scheldewater binnen. Daardoor werd het een prachtig natuurgebied
Lees meer