Natuur

Het estuarium heeft veel verschillende gebieden: diep, ondiep, zoet, brak, zout, enz. 
Door de wisselende verhouding tussen zout en zoet water, maar ook de verschillen in de waterstand (eb en vloed) en de plaatselijke aanslibbingen (schor, plaat of slik), komen er in het Schelde-estuarium heel veel verschillende planten en dieren voor. 

In het estuarium komt zoet rivierwater samen met zout zeewater. Daardoor komen er dieren voor die je niet zo snel als buren verwacht. Zout en zoet zijn nu éénmaal twee verschillende werelden. Op een traject van zo'n 160 km treffen we in het Schelde-estuarium verschillende groepen dieren en voedselketens aan.

Gerelateerde onderwerpen:

Kluut

Kluten zijn moerasvogels met een snavel die naar boven gekromd is. Door deze snavel een klein beetje te openen en met de kop heen en weer te bewegen zeeft de vogel voedsel uit het water. Kluten eten kleine weekdieren, kreeftjes en wormen.
Lees meer

Kinderkamer

De ondiepe delen langs de platen zijn ideaal voor jonge vissen
Lees meer

Kaloot

Af en toe zwemt een levende bruinvis de Westerschelde op. Meestal worden ze echter dood angetroffen, zoals hier op de Kaloot.
Lees meer

Zoetwaterschor

De zoetwaterschorren kennen veel verschillende soorten beplanting zoals brandnetels, riet, wilgen
Lees meer

Kokmeeuw

Kokmeeuwen kan je in de zomer gemakkelijk herkennen aan hun bruine kop. Het winterkleed is volledig wit. Deze meeuwen komen het hele jaar door in grote delen van de lage landen voor, zowel aan de kust als in het binnenland.
Lees meer

Plaat van Baarland

Ook op de Plaat van Baarland zitten regelmatig zeehonden.
Lees meer

Brakwaterzone

In de Brakwaterzone zijn vooral eenden en ganzen te vinden
Lees meer

Zoutwaterzone

Steltlopers zien we vooral in het zoute deel van de Schelde
Lees meer

Brakwaterschor

Lamsoor voelt zich thuis in de brakwaterzone.
Lees meer

Galgenschoor

In dit schorrengebied langs de Schelde komt zout water uit de zee samen met zoet water uit het binnenland. Deze vermengen zich tot brak water. Er zijn weinig planten die hier kunnen groeien, daarom lijkt het gebied vrij kaal.
Lees meer