Natuur

Het estuarium heeft veel verschillende gebieden: diep, ondiep, zoet, brak, zout, enz. 
Door de wisselende verhouding tussen zout en zoet water, maar ook de verschillen in de waterstand (eb en vloed) en de plaatselijke aanslibbingen (schor, plaat of slik), komen er in het Schelde-estuarium heel veel verschillende planten en dieren voor. 

In het estuarium komt zoet rivierwater samen met zout zeewater. Daardoor komen er dieren voor die je niet zo snel als buren verwacht. Zout en zoet zijn nu éénmaal twee verschillende werelden. Op een traject van zo'n 160 km treffen we in het Schelde-estuarium verschillende groepen dieren en voedselketens aan.

Gerelateerde onderwerpen:

Zoutwaterzone

Steltlopers zien we vooral in het zoute deel van de Schelde
Lees meer

Brakwaterschor

De brakwaterschorren zijn ook voor vissen erg belangrijk
Lees meer

Braakman

In de Braakman broeden sinds een paar jaar kleine zilverreigers
Lees meer

Kokmeeuw

Kokmeeuwen kan je in de zomer gemakkelijk herkennen aan hun bruine kop. Het winterkleed is volledig wit. Deze meeuwen komen het hele jaar door in grote delen van de lage landen voor, zowel aan de kust als in het binnenland.
Lees meer

Zoetwaterschor

De zoetwaterschorren kennen veel verschillende soorten beplanting zoals brandnetels, riet, wilgen
Lees meer

Kaloot

Af en toe zwemt een levende bruinvis de Westerschelde op. Meestal worden ze echter dood angetroffen, zoals hier op de Kaloot.
Lees meer

Dendermonde

Af en toe waagt een zeehond zich wel heel ver de Zeeschelde op, zoals hier in Dendermonde in 2005.
Lees meer

Zoutwaterschor

Het Engelse Slijkgras is een opvallende verschijning op de zoutwaterschorren.
Lees meer

Spindotterbloem

Deze typische plant voor de zoetwatergetijden dankt zijn naam aan de spinvormige wortels waarme ze zich voortplant. Deze 'spinnetjes' komen los en worden door de getijdenwerking verspreid.
Lees meer

Noordzee

In de ondiepe delen van de Noordzee paren verschillende soorten vissen, zoals de tong
Lees meer