Natuur

Het estuarium heeft veel verschillende gebieden: diep, ondiep, zoet, brak, zout, enz. 
Door de wisselende verhouding tussen zout en zoet water, maar ook de verschillen in de waterstand (eb en vloed) en de plaatselijke aanslibbingen (schor, plaat of slik), komen er in het Schelde-estuarium heel veel verschillende planten en dieren voor. 

In het estuarium komt zoet rivierwater samen met zout zeewater. Daardoor komen er dieren voor die je niet zo snel als buren verwacht. Zout en zoet zijn nu éénmaal twee verschillende werelden. Op een traject van zo'n 160 km treffen we in het Schelde-estuarium verschillende groepen dieren en voedselketens aan.

Gerelateerde onderwerpen:

Hooge Platen

1800 ha slik- en zandplaten. Met vloed loopt het gebied In de mondingvan de Schelde grotendeels onder. Alleen de Bol in het westelijk deel blijft bij normaal hoogwater boven en is in de zomer broedplaats voor veel vogels.
Lees meer

Zeekraal

Er zijn weinig planten die kunnen overleven op slikken die dagelijks overstromen met zout water. Zeekraal kan dat wel. Het is bovendien een eetbare plant. Gekookt lijkt het op spinazie maar je kunt het ook rauw eten.
Lees meer

Dendermonde

Af en toe waagt een zeehond zich wel heel ver de Zeeschelde op, zoals hier in Dendermonde in 2005.
Lees meer

Plaat van Baarland

Ook op de Plaat van Baarland zitten regelmatig zeehonden.
Lees meer

Zeeschelde

In de slikken van de Zeeschelde zitten bodemdieren, maar niet zo veel als in de zoutwaterzone.
Lees meer

Hamme-Lippenbroek

In dit gebied komt weer ieder getij Scheldewater binnen. Daardoor werd het een prachtig natuurgebied
Lees meer

Inlaag 1887

Vroeger werd hier klei gewonnen voor het bouwen van een zeedijk, nu vinden vogels er hun voedsel
Lees meer

Noordzee

In de ondiepe delen van de Noordzee paren verschillende soorten vissen, zoals de tong
Lees meer

Warkruid

Deze zeldzame parasitaire plant heeft geen bladeren of wortels. Ze dringt met zuigworteltjes een ander plant binnen en zuigt er voedingsstoffen uit.
Lees meer

Reuzenbalsemien

De reuzenbalsemien is afkomstig uit het Himalaya-gebergte, en als sierplant in West-Europa ingevoerd. Ze houden van vochtige grond en groeien massaal op rivieroevers. Spectaculair is deze plant wel: de rijpe zaden kunnen meters ver wegschieten.
Lees meer