Natuur

Het estuarium heeft veel verschillende gebieden: diep, ondiep, zoet, brak, zout, enz. 
Door de wisselende verhouding tussen zout en zoet water, maar ook de verschillen in de waterstand (eb en vloed) en de plaatselijke aanslibbingen (schor, plaat of slik), komen er in het Schelde-estuarium heel veel verschillende planten en dieren voor. 

In het estuarium komt zoet rivierwater samen met zout zeewater. Daardoor komen er dieren voor die je niet zo snel als buren verwacht. Zout en zoet zijn nu éénmaal twee verschillende werelden. Op een traject van zo'n 160 km treffen we in het Schelde-estuarium verschillende groepen dieren en voedselketens aan.

Gerelateerde onderwerpen:

Fuut

Futen herken je gemakkelijk aan hun opvallende kuif. Tijdens de lente krijgen ze ook een mooie rosse kraag maar die verdwijnt in de herfst weer. Het zijn uitstekende duikers die plots onder water kunnen verdwijnen en enkele meters verder terug opduiken.
Lees meer

Zeekraal

Er zijn weinig planten die kunnen overleven op slikken die dagelijks overstromen met zout water. Zeekraal kan dat wel. Het is bovendien een eetbare plant. Gekookt lijkt het op spinazie maar je kunt het ook rauw eten.
Lees meer

Brakwaterschor

Lamsoor voelt zich thuis in de brakwaterzone.
Lees meer

Hooge Platen

Op de Hooge Platen vinden zeehonden rust, tenminste als niet te veel mensen met hun bootjes op de plaat aanleggen.
Lees meer

Inlaag 1887

Vroeger werd hier klei gewonnen voor het bouwen van een zeedijk, nu vinden vogels er hun voedsel
Lees meer

Zoetwaterzone

In de zoetwaterzone zien we kieviten en verschillende eendensoorten
Lees meer

Hamme-Lippenbroek

In dit gebied komt weer ieder getij Scheldewater binnen. Daardoor werd het een prachtig natuurgebied
Lees meer

Spindotterbloem

Deze typische plant voor de zoetwatergetijden dankt zijn naam aan de spinvormige wortels waarme ze zich voortplant. Deze 'spinnetjes' komen los en worden door de getijdenwerking verspreid.
Lees meer

Zeeschelde

In de slikken van de Zeeschelde zitten bodemdieren, maar niet zo veel als in de zoutwaterzone.
Lees meer

Galgenschoor

In dit schorrengebied langs de Schelde komt zout water uit de zee samen met zoet water uit het binnenland. Deze vermengen zich tot brak water. Er zijn weinig planten die hier kunnen groeien, daarom lijkt het gebied vrij kaal.
Lees meer