Natuur

Het estuarium heeft veel verschillende gebieden: diep, ondiep, zoet, brak, zout, enz. 
Door de wisselende verhouding tussen zout en zoet water, maar ook de verschillen in de waterstand (eb en vloed) en de plaatselijke aanslibbingen (schor, plaat of slik), komen er in het Schelde-estuarium heel veel verschillende planten en dieren voor. 

In het estuarium komt zoet rivierwater samen met zout zeewater. Daardoor komen er dieren voor die je niet zo snel als buren verwacht. Zout en zoet zijn nu éénmaal twee verschillende werelden. Op een traject van zo'n 160 km treffen we in het Schelde-estuarium verschillende groepen dieren en voedselketens aan.

Gerelateerde onderwerpen:

Slijkgarnaal

Een typische bewoner in het zand van zoute slikken. De slijkgarnaal is geen koukleum. Tijdens hele koude winters kan hij bevriezen en als hij nadien ontdooit, leeft hij gewoon door. Slijkgarnalen vormen een belangrijke voedselbron voor veel vogels. .
Lees meer

Brakwaterzone

In de Brakwaterzone zijn vooral eenden en ganzen te vinden
Lees meer

Reuzenbalsemien

De reuzenbalsemien is afkomstig uit het Himalaya-gebergte, en als sierplant in West-Europa ingevoerd. Ze houden van vochtige grond en groeien massaal op rivieroevers. Spectaculair is deze plant wel: de rijpe zaden kunnen meters ver wegschieten.
Lees meer

Noordelijk Eiland

Het Noordelijk Eiland heeft een vogelkijkhut, waar je de talloze vogels kunt bespieden. Als je van roofvogels houdt: Slechtvalken halen hier spectaculaire toeren uit.
Lees meer

Hamme-Lippenbroek

In dit gebied komt weer ieder getij Scheldewater binnen. Daardoor werd het een prachtig natuurgebied
Lees meer

Verdronken Land van Saeftinghe

Het grootste brakwaterschor van Noord-West-Europa is een belangrijke overwinterplaats voor ganzen.
Lees meer

Plaat van Walsoorden

Schelpenspoor op de plaat van Walsoorden.
Lees meer

Zoetwaterzone

In de zoetwaterzone zien we kieviten en verschillende eendensoorten
Lees meer

Zoetwaterschor

De zoetwaterschorren kennen veel verschillende soorten beplanting zoals brandnetels, riet, wilgen
Lees meer

Fuut

Futen herken je gemakkelijk aan hun opvallende kuif. Tijdens de lente krijgen ze ook een mooie rosse kraag maar die verdwijnt in de herfst weer. Het zijn uitstekende duikers die plots onder water kunnen verdwijnen en enkele meters verder terug opduiken.
Lees meer