Gast van de maand

Gert-Jan Liek

1 januari 2012

gertjan_liekklein9 vragen aan de gast van de maand

 1. Wat voor beroep heeft u?
  Ik ben waterbouwkundig ingenieur en werk als adviseur morfologie. Morfologie staat voor veranderingen van de bodem van rivieren, meren of estuaria zoals de Schelde onder invloed van (getij)stroming en golven.
 2. Bij welk bedrijf of organisatie werkt u?
  Ik werk bij Rijkswaterstaat Zeeland op de afdeling Waterbeheer.
 3. Wat betekent de Schelde voor uw werk?
  Zeer veel, ik besteed namelijk zo’n beetje al mijn tijd aan allerlei soorten werkzaamheden rond de Westerschelde. Zo houden we bijvoorbeeld de eventuele effecten van de 3e verruiming van de vaargeul in de Westerschelde in de gaten. Ook hou ik me bezig met de aansturing van de stortingen van de onderhoudsbaggerspecie en geef ik advies aan mijn directeuren over de uitkomsten van onderzoeken naar waterbeweging en zandtransporten in de Westerschelde bij onderzoeksinstituten zoals Deltares.
 4. Hoe ziet uw werkdag eruit?
  Ik ben meestal om 08:00 op kantoor in Middelburg en begin dan met kantoorwerk, dus e-mails lezen en beantwoorden, afspraken maken, bellen, brieven en nota’s schrijven. Meestal heb ik ook wel overleg met andere mensen op kantoor of in Bergen op Zoom, Terneuzen of Antwerpen. De dag eindigt meestal met nog wat kantoorwerk. Hieronder een voorbeeld van een werkdag. 5. Wat vindt u leuk aan uw werk? De variatie in het werk:, De ene keer ben je met dagelijkse dingen als baggeren bezig .Maar je denkt ook mee over de toekomst van de Westerschelde Wat ik ook leuk vind is dat met zeer veel verschillende mensen samenwerkt, zowel uit Nederland als Vlaanderen en ook veel leert over bijvoorbeeld scheepvaart, ecologie en juridische zaken.
 5. Wat vindt u minder leuk aan uw werk?
  Dat de grote hoeveelheid mails die tegenwoordig binnenkomt wel eens zoveel tijd opslokt om te beantwoorden, dat je tijd tekort komt voor andere werkzaamheden, zoals het lezen van rapporten om je kennis op peil te houden. Ook de administratieve zaken die bij het leiden van een project horen, zijn niet altijd even spannend.
 6. Welke opleiding heeft u gevolgd?
  Ik heb Civiele Techniek gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft en heb me daar gespecialiseerd in kustwaterbouwkunde.
 7. Wat voor iemand moet je zijn om dit werk te doen?
  Je moet goed met mensen samen kunnen werken, goed georganiseerd zijn, snel informatie kunnen analyseren en niet te snel in de stress schieten.
 8. Heeft u wel eens iets bijzonders meegemaakt in uw werk?
  Ik vind het altijd weer bijzonder om midden op een zandplaat in de Westerschelde rond te lopen. Als je dan geluk hebt en op het goede moment daar bent, zie je aan de ene kant zeehonden rusten aan de plaatrand en aan de andere kant een containerschip van 350 meter lang voorbij varen. Dat contrast is typisch voor de Westerschelde en vind ik erg bijzonder.
Een werkdag kan er zo uitzien:
Tijdstip Activiteit
07.45 uur Op de fiets naar het werk.
08.00 uur Aankomst op werk, met een bakje koffie de mails doornemen en de rest van de dag voorbereiden.
09.00 uur Vertrek met de trein naar Bergen op Zoom.
10.00 uur Voorzitten van overleg van de Vlaams-Nederlandse projectgroep flexibel storten.
12.30 uur lunch
13.30 uur Trein terug naar Middelburg.
14.30 uur Overleg met mensen van onze meetdienst over planning van metingen in de Westerschelde.
15.30 uur Terug achter PC, dus mailen en bellen e.d.
17.00 uur Op de fiets naar huis.

Wil je nog vragen stellen aan Gert-Jan Liek? Dat kan, Mail hem!

Eerder waren al gast van de maand: