Weer & Wind

Regenrivier

Een regenrivier is een rivier die gevuld wordt door regenwater en of grondwater.
De Schelde voert regen af van plaatsen waar de rivier stroomt. Samen met haar zijrivieren (Rupel, Durme, Leie) voert de Schelde per seconde gemiddeld honderd kubieke meter neerslagwater af naar zee. Dit betekent dat er iedere seconde 100.000 liter naar de zee wordt vervoerd! In de winter of in perioden dat er heel veel regen valt kan deze hoeveelheid water oplopen tot zes keer meer! Vooral in het deel van de Schelde dat ver van de zee vandaan ligt, is neerslag heel belangrijk voor de waterstand. Hoe dichter bij de zee, hoe meer invloed de zee heeft.

Getijdenrivier

prosperhavenhoogwaterlex prosperhavenlaagwateranita

Een getijdenrivier wil zeggen dat er eb en vloed is in de rivier. Het stuk van de Schelde tussen Gent en Vlissingen wordt het estuarium genoemd. Hier heeft regen een veel kleinere invloed op de waterstand in de rivier. Hier overheerst het getij (eb en vloed). Kijk maar naar de foto's die genomen zijn in de Prosperhaven, bij Doel, dan zie je het verschil tussen vloed en eb!

De Wind

De wind heeft ook een grote invloed op de waterstand in de Schelde. Vooral in het gebied van Gent tot aan de Belgisch-Nederlandse grens. Dit gebied heet de Zeescheldebekken. Bij een harde west- tot noordwesterstorm kan de waterstand door de harde wind tot drie meter extra stijgen! Dit heet een stormvloed.

Klik hier voor informatie over stormvloeden.

ellewoutsdijkstormadweb.JPG