Meerdere namen

De rivier de Schelde heet niet overal hetzelfde. Kijk maar op de kaart! Van haar bron tot in Gent heet de rivier de ‘Bovenschelde’. Het deel tussen Gent en de Belgisch-Nederlandse grens noemt men de ‘Zeeschelde’. Het Nederlandse deel heet de ‘Westerschelde’.
Soms wordt de Zeeschelde nog onderverdeeld in ‘Beneden Zeeschelde’ en ‘Boven Zeeschelde’. De Boven-Zeeschelde loopt van Gent tot Antwerpen en heeft zoet water. De Beneden-Zeeschelde loopt van Antwerpen tot aan de Belgisch-Nederlandse grens en is brak (een beetje zout).

tnsluisgent2 Klik op de kaart om een grotere kaart te krijgen.

 

Schelde-estuarium

tnsluisgent2 Het deel vanaf Gent tot aan het einde van de rivier (de monding) heet het Schelde-estuarium. Hier gaat de rivier over in de zee. Vandaar dat in dit deel van de rivier eb en vloed is. Het zoute zeewater en het zoete rivierwater komen hier samen en worden gemengd. Het ongewone aan de Schelde is dat eb en vloed tot 160 kilometer van de zee te merken is.

Dit is tot aan de (sluis)poorten van Gent! Het gebied waar de Schelde stroomt beslaat wel 21.000 km2. Onderweg van Frankrijk naar Nederland wordt De Schelde vergezeld door rivieren als de Leie, de Dender en de Rupel. Ook in de zijrivieren Rupel en Durme en zelfs verderop in Nete en Zenne zijn er metershoge verschillen tussen hoog en laag tij. Op de kaart zie je waar de zijrivieren in de Schelde uitkomen.

Vroeger

Ongeveer 5.000 jaar geleden steeg de zeespiegel, en drong de zee zover landinwaarts dat deze ter hoogte van Bergen op Zoom doorbrak naar de Schelde. Zo werd de Oosterschelde gevormd. Van de Westerschelde was toen nog geen sprake, het was toen een smalle inham, die van toen af in de loop van de eeuwen steeds verder landinwaarts kwam. Deze inham werd "Sincfal" genoemd. In de 10e eeuw brak het laatste stukje door, via de Honte naar de Schelde, en vormde op dat moment de Westerschelde. De loop van de Schelde zoals we die nu kennen is dan een feit.