Slikken & Schorren

Langs de oevers van de rivier komen slikken en schorren voor. De sterke stroming neemt veel zand en slib mee. Daardoor komt er op sommige plaatsen heel veel zand en slib te liggen. Dit heet verzanding. Op andere plaatsen wordt de bodem van de rivier juist steeds verder uitgeschuurd. Zo ontstaan slikplaten die langzaam ophogen tot schorren.

Iedere keer dat het vloed is, lopen de slikken onder water. De schorren komen alleen onder water als het heel erg hoog water is (springtij). De slikken kunnen van heel zandig tot heel slibrijk zijn.

Schorren & Slikken

Schorren en Slikken in 't Zwin; een gids vertelt.
In deze opname leer je meer over slikken & schorren in natuurgebied 't Zwin. Dit gebied strekt zich uit over het Nederlands-Belgisch grensgebied. Het reservaat bestaat uit een duinregel met daarachter zilte slikken en schorren. Het geluid valt na minuut 1.58 helaas weg. Als er een beter filmpje komt, zetten we dat op de site.