't Verdronken land van Saeftinghe

't Verdronken Land van Saeftinghe is een schorrengebied in de Westerschelde. Het is de grootste brakwaterzone van West-Europa. Officieel reikt het gebied vanaf de nol van Baalhoek  tot aan Kerncentrale Doel. Het gebied is 3580 hectare groot. 

Saeftinghe laat een Zeeuwse oerland zien. Een riviermonding (delta) van slikken en schorren met veel geulen. De drie grootste geulen zijn het Speelmansgat, de IJskelder en het Hondegat. Daartussen liggen ook allerlei kleinere geulen en platen zoals het Spauwer, Konijnenschor, de Noord, en de Marmelontse plaat.

zld_716